در تورنومنت های Sit & Go

6 نفره (6-Max)

9 نفره (9-Max)

شرکت کنید

تورنومنت های Sit & Go (SNG)

Sit & Go (SNG) نوعی از تورنومنت می باشد که شامل تعداد مشخصی از شرکت کنندگان می شود و فقط زمانی شروع می شود که تعداد شرکت کنندگان برای بازی به ظرفیت تعیین شده آن میز برسد. SNG  ها معمولا بین تعداد ۲ الی ۳۶۰ بازیکن متفاوت می باشند. به هر حال معمول ترین حالت این تورنومنت single-table tournaments (STTs) یعنی تورنومنت تک میز می باشد که به صورت حداکثر ۶ بازیکن (۶-Max) و یا ۹ بازیکن (۹-Max) برگزار می گردد.

بر خلاف تورنومنت های چندگانه multi-table tournaments (MTTs), امکان ثبت نام با تاخیر وجود ندارد شما یا بایستی در این تورنومنت شرکت کنید یا در تورنومنت دیگری ثبت نام کنید و منتظر شروع بمانید. به محض پر شدن صندلی ها تورنومنت شروع شده و تا تاج گذاری برنده ادامه پیدا خواهد کرد.

انواع SNG  شامل تورنومنت های سریع، فوق سریع و … از نظر سرعت بازی و انواع مختلف bounty، ناک اوت، دابل و … و تعداد متفاوتی از شرکت کنندگان می باشد.

معمولا در SNG های با حداکثر ۶ بازیکن ۶-Max دو بازیکن برتر برنده هستند در صورتیکه در SNG های ۹-Max معمولا ۳ نفر برتر برنده بازی می باشند و البته شما می خواهید جز نفرات برتر باشید چرا که آنجاست که شما برنده ژتون های بیشتری خواهید بود.

چرا در تورنومنت های  Sit & Go پوکربار بازی کنم؟

نکات مثبت:

* تورنومنت های Sit & Go بهترین و آسانترین راه برای یادگیری مفاهیم مقدماتی بازی پوکر در پوکربار می باشد.

* زمانی زیاد از وقت شما را نمی گیرید معمولا بین ۳۰ الی ۶۰ دقیقه بسته به نوع بازی SNG

*  SNG ها از انواع آسان تورنومنت ها نسبت به تورنومنت های چند میزه “multi-table”  هستند چرا که شما می توانید با آن درست تر بازی کنید.

* ساده ترین روش برای کمک به بیشتر کردن سرمایه و موجودی شما می باشد.

نکات منفی:

* معمولا جایزه ها نسبت به ورودی اولیه خیلی زیاد نیست. برنده به اندازی برنده در تورنومنت های چند میزه multi-table صاحب جایزه نمی شود ( به دلیل تعداد شرکت کنندگان)

* هیجان بازی به تورنومنت های چند میزه multi-table که پول بزرگی به برنده میرسد نسبتا کمتر است.

آیا این تورنومنت برای شما مناسبت است؟

اگر شما تازه به دنیای پوکر وارید شده اید. تورنومنت های Sit & Go به شما کمک بسیار بزرگی در درک کلی مفهوم پوکر خواهد کرد. شما خیلی سریع  یاد خواهید گرفت کدام دست پول و یا چیپ های بیشتری برای شما می سازد و شما یاد خواهید گرفت چه زمان در یک دست به بازی ادامه دهید یا از بازی کنار بکشید Fold (از طریق تکرار) .

بازیکنان حرفه ای تر متوجه خواهند شد بازی در این تورنومنت ها آسانتر از بازی در تورنومنت های چند میزه می باشد و هر چه در میز های بیشتری بازی کنید و بهتر بازی کنید خیلی سریع تر می توانید سرمایه و موجودی چیپ های خود را بسازید.