رتبه بندی ورق ها در پوکر

رده بندی دست ها در تگزاس هولدم

در شروع بازی تگزاس هولدم ۱۶۹ ترکیب از کارت ها وجود دارد که تنها ۹ گروه از آنها استفاده می شود که به ترتیب بالاترین تا پایین ترین دست به شکل ذیل معرفی می شود.

استریت فلاش

استریت فلاش بالاترین دست در میان دست های پوکر می باشد که در این میان رویال فلاش (Royal Flush) بالاترین دست برنده مطلق می باشد. رویال فلاش بالاترین سری و بصورت ۱۰، سرباز، بی بی، شاه و آس و همه آنها خال یکسان می باشد. استریت فلاش هر ترتیب ۵ تایی از کارت هایی با خال یکسان می باشد.

کاره

چهار برگ از یک نوع(کاره) که یکی از بالاترین دست ها قبل از استریت فلاش می باشد و همچنین یکی از دست ها کمیاب می باشد. کاره شامل چهار کارت از یک نوع می باشد به طور مثال ترکیب پنج برگ به شکل : ۵-۵-۵-۵-K (چهار عدد ۵ و شاه)

کمترین کاره چهار برگ ۲ می باشد (چهار برگ ۲) و با ارزش ترین کاره عدد چهار برگ آس می باشد (چهار برگ آس)

فول هاوس

فول هاوس بالاترین دست قبل از کاره می باشد که شامل سه برگ یکسان و یک جفت کارت می باشد به تعریف دیگر سه تا از یک عدد و دو تا از یک عدد دیگر به طور مثال ۱۰-۱۰-۱۰-۸-۸ (سه تا ۱۰ و یک جفت از هشت)

بالاترین فول هوس سه تا آس و یک جفت شاه و پایین ترین فول هوس سه تا دو و یک جفت سه می باشد.

رنگ یا فلاش

فلاش یا رنگ ترکیبی از پنج کارت به خال یکسان  بدون اهمیت در ترتیب آن می باشد، رنگ یکی از دست های خوب در بازی هولدم و همچنین با ارزشترین آن داشته آس در ترکیب پنج کارت مثل( اس-شاه-بی بی – سرباز – ۹ ) و در بازی هولدم ارزش (اس – شاه – ۵ – ۴- ۲ ) با دست قبلی یکسان می باشد.

ردیف یا استریت

استریت شامل ترکیب ۵ کارت پشت سر هم می باشد، بالاترین ارزش اس – شاه – بی بی – سرباز – ۱۰ (همچین به آن براد وی هم گفته می شود) می باشد. ضمنا ترکیب ۵ تایی از بالا به پایین هم دریف محسوب می شود مثل اس – ۲ – ۳ – ۴ – ۵ که به این ترکیب از کارت اصطلاحا wheel (چرخ) گفته می شود.

سه

سه عدد از یک نوع ورق یکی دیگر از ترکیب های پنج کارتی در رتبه بندی پوکر می باشد. ضمنا وقتی که یک جفت از کارت مثلا  ۵ – ۵ دست شما باشد و یک ۵ دیگر روز قرار بگیرید تریکب دست شما ه تایی می باشد ضمنا اگه درست ۵ – ۳ باشد و در ترکیب روی میز  ۵ – ۵- ۶ – ۹ باشد شما همچنان ترکیب سه تایی را دارید.

دو جفت یا دو پر

دو جفت، یکی از رایچ ترین ترکیب ها در پوکر هولدم می باشد. که به راحتی قابل تشخصیص می باشد و تعریف آن به سادگی دو جفت از یک برگ می باشد اگر شما دو تا ۸ داشته باشید و روی میز ۷ -۷ – ۳ باشد شما دو جفت هشت و هفت هستید. اگر دست شما بی بی و سرباز باشد و روی میز بی بی – سرباز – شاه باشد شما جفت بی بی و سرباز هستید.

جفت (پر)

پر در واقع داشتن فقط یک جفت کارت می باشد نه بیشتر

این جفت در شروع بازی می تواند در دست شما باشد مثل دو سرباز یا می تواند به این شکل باشد که اس و سرباز دست شما و اس – ۱۰ – ۹ روی میز باشد. در بازی هولدم جفت می تواند روی میز باشد مثلا شما شاه و سرباز دارید اما روی میز دو تا ۸ وجود دارد که در این شرایط شما جفت ۸ هستید اما بقیه بازیکنان هم شرایط شما را دارند.

بش (بدون دست)

پایین ترین ترکیب دست در بازی هولدم که در این شرایط شما حتی یک جفت هم ندارید مثلا اگر شما شاه و ده داشته باشید و روی میز ۹ – ۳ – ۲ – ۷ – سرباز باشد برگ سر شما شاه می باشد و در این شرایط سیستم رتبه بندی پوکر در نظر گرفته خواهد شد که در این شرایط اگر دست سر رقیب شما اس باشد شما بازنده این دست خواهید شد.