آموزش پوکر

اصول بازی پوکر

خلاصه بازی

پوکر یکی از محبوبترین بازیهای با ورق در دنیا است. با اینکه هیچ اطلاع دقیقی از آغاز بازی پوکر در دست نیست اما عده‌ای از تاریخ نویسان معتقدند که این بازی از ریشه بازی ناس ایرانیان است که توسط دریانوردان ایرانی در نیواورلئان به دریانوردان آمریکایی و انگلیسی تعلیم داده شد و از آن زمان روند تکاملی خود را طی کرد و به شکل فعلی آن درآمد. این بازی به روشهای متفاوتی بازی می شود ولی قوانین کلی آن همیشه یکی است. به طور کلی بازیکنان بر اساس کارتهایی که دارند، اقدام به شرط بندی می کنند و بازیکنان دیگر آن شرط را افزایش داده یا قبول می کنند و یا از ادامه بازی صرفنظر می نمایند. در هر حال همه بازیکنان تمام سعی خود را می کنند که ژتونهای جمع شده در بازی را به دست بیاورند که این کار از دو راه امکان پذیر است:

• با ایجاد بهترین ترکیب کارتها (که به هر ترکیب یک دست گفته می شود)
• با مجبور کردن بازیکنان دیگر برای – جا رفتن- یعنی صرفنظر کردن از ادامه بازی. این کار میتواند حتی با دستهای ضعیف هم انجام شود که در این حالت به این کار بلوف (بلاف) گفته می شود.

کارت پخش کن (Dealer)
معمولا در ابتدای شروع بازی، باید کارت پخش کن مشخص شود. برای این کار به هر بازیکن در میز یک کارت داده میشود و کسی که بالاترین کارت را داشته باشد، دیلر می شود. در مقابل دیلر، یک مهره مخصوص قرار داده میشود تا به راحتی قابل شناسایی باشد. در پایان هر دست بازی، این علامت به نفر بعدی منتقل می شود و دیلر عوض می شود و به این ترتیب، دیلر در میز می چرخد. جهت چرخش بازی در میز مطابق عقربه های ساعت است. اینکه روش بازی شما چگونه باید باشد، بسیار با این که مهره Dealer در کجا قرار دارد مرتبط است. اگر شما در سمت چپ دیلر باشید، باید با کارتهای بسیار قوی وارد بازی شوید و از افزایش بی دلیل شرط خودداری کنید، چون نمی دانید که بازیکنان دیگر چه خواهند کرد. اما اگر دیلر باشید یا دیلر در سمت چپ شما قرار گرفته باشد، می توانید بر اساس نحوه بازیکنان قبل از شما، تصمیم بگیرید که چه عملی مناسب تر است.

شرط های اجباری Blind/Ante
قبل از شروع دادن کارتهای بازی، ابتدا باید شرطهای اجباری پرداخت شود. نفرات اول و دوم بعد از دیلر، باید شرطهای اجباری را در مقابل خود قرار دهند. به این شرطها (بلایند) گفته می شود و میزان آن در ابتدای بازی مشخص می شود. نفر اول بعد از دیلر باید بلایند کوچک، و نفر دوم باید بلایند بزرگ (دو برابر) را پرداخت کند. همچنین در برخی از انواع بازی، لازم است همه بازیکنان شرکت کننده قبل از شروع هر دست بازی، مبلغی به عنوان شرط اجباری پرداخت کنند که به آن Ante گفته می شود. دلیل این کار این است که بازکنان را مجبور کند بیشتر ریسک کنند و فقط منتظر خالهای قوی نمانند. در بازیهای پوکر آنلاین شما بر اساس میزان موجودی مالی خود میتوانید از لیست انواع بازیهای موجود با اندازه های مختلف بلایند، یکی را انتخاب نمایید.

موقعیت (Position)
وضعیت قرارگیری هر بازیکن نسبت به دیلر، یکی از مهمترین فاکتورهایی است که در پوکر وجود دارد و بازیکنان تازه کار زیاد به آن توجه نمی کنند. معمولا اولین نفر بعد از دیلر، ضعیفترین موقعیت را داشته و نفر آخر یا دیلر بهترین موقعیت را دارند. زیرا نفرات اول باید کورکورانه تصمیم بگیرند ولی نفرات آخر می توانند در هر قسمت از بازی، اعمال بقیه بازیکنان را تحلیل کرده و بر اساس آن تصمیم بگیرند.

مراحل بازی در پوکر تکزاس هولدم
در شروع بازی، به هر بازیکن دو کارت داده میشود. سپس بازیکنان شرط اول را انجام میدهند. آنگاه سه کارت مشترک رو میشود و دوباره شرط بندی انجام میگیرد. سپس کارت چهارم و شرط بندی آن و سپس کارت پنجم و شرط بندی آن انجام میشود و در پایان، کسی که بهترین دست را داشته باشد برنده خواهد بود. توجه داشته باشید که گاهی با داشتن دست ضعیف و با شرط بندی های ریسک دار و بلوف میتوان حریف را وادار کرد که دست را بریزد و شما برنده شوید، ولی این کار نیاز به تجربه و ریسک پذیری بالا دارد.
به طور کلی، در طی چهار مرحله شرط بندی، بازیکن میتواند یکی از کارهای زیر را انجام دهد:

• ریختن (جا رفتن یا فولد): وقتی بازیکنی به هردلیل نخواهد به شرط بندی ادامه دهد، دست را میریزد و به اصطلاح فولد میکند.
قبول کردن (کال): وقتی بازیکنی اولین شخص شرط گذار نباشد و شرط فعلی او با بازیکن قبل از او برابر است، میتواند کال کند.
• افزایش (ریز): وقتی بازیکنی اولین شرط گذار نباشد و مبلغ شرط را افزایش دهد، به این حالت Raise گفته میشود.

ریختن (فولد): زمانی که بازیکن جرات پیش رفت نداشته یا مایل به قبول شرط نفرات قبل نباشد، جا می رود و به اصطلاح فولد میکند. در این حالت کل پولی که تا به حال شرط بسته را خواهد باخت.

ادامه (چک): حالتی است که در آن نه شرطی وجود دارد و که بازیکن بخواهد قبول کرده یا فولد کند و نه اینکه بخواهد شرطی اضافه کند و وضعیت فعلی را قبول داشته و می خواهد به ادامه بازی بپردازد.

قبول (کال): وقتی بازیکنی اولین شخص شرط گذار نباشد وشرایط تعیین شده توسط بازیکنان قبل را قبول دارد، میتواند کال کند، ، یعنی شرط تعیین شده توسط بازکنان قبلی را قبول کرده و بازی را به نفر بعد بسپرد. اگر نخواهد کال کند یا باید شرط را افزایش دهد یا دستش را بریزد.

شرط یا افزایش (Bet/Raise)
شرط بندی اول (بت): معمولا در بازی هولدم محدودیتی در شرط نیست. اولین شرط بندی انجام شده را BET میگویند و پس از آن بازیکنان دیگر اگر بخواهند شرط را افزایش دهند به آن Raise گفته می شود. معمولا در هولدم محدودیتی در افزایش شرط وجود ندارد اما انواعی از هولدم دارای محدودیت هم هست که اجازه نمی دهد بازیکنان به هر میزان که بخواهند شرط بگذارند که در ادامه توضیح داده می شود.

محدودیتهای شرط بندی (Limit)
همانطور که گفته شد، گاهی بازیها دارای محدودیتهای از پیش تعیین شده هستند که در اینجا انواع این محدودیتها توضیح داده شده است:
• محدودیت ثابت (Fixed Limit)- در این حالت، شرط اجباری (Blind) مبنای شرط بندی های بعدی است. برای مثال اگر Big Blind ده دلار باشد، در دور اول و دوم بازی، بازیکنها میتوانند هر بار بیست دلار به شرط اضافه کنند و در دورهای سوم و چهارم، می توانند هر بار چهل دلار به شرط اضافه کنند.
• پات لیمیت – در این حالت حداقل میزان افزایش شرط بازیکنان، معادل میزان شرط بازیکن قبلی خواهد بود و حداکثر آن، معادل مجموع ژتونهای درگیر در بازی (پات) است. برای مثال، فرض کنید در وسط میز، بیست دلار جمع شده است. نفر اول ده دلار شرط می بندد، نفر بعدی اگر بخواهد شرط را افزایش دهد، باید حداقل بیست دلار و حداکثر سی دلار اعلام کند. فرض کنید او حداکثر یعنی سی دلار اعلام می کند. پس حالا در وسط میز، ۲۰ ۱۰ ۳۰ یعنی شصت دلار جمع شده است. نفر سوم اگر بخواهد شرط را افزایش دهد، می تواند بین ۴۰ دلار تا ۶۰ دلار شرط را بالا ببرد و الی آخر.
• بدون محدودیت (No Limit): مهیجترین بازیهای پوکر در حالت بدون محدودیت آن بازی می شود. در این حالت، هر بازیکن می تواند هر مبلغی که بخواهد شرط بندی کند تا حدی که همه ژتونهایش را به یکباره در وسط میز بگذارد. نفر بعدی که بخواهد میزان شرط را افزایش دهد، باید حداقل به میزان دو برابر شرط قبلی، میزان شرط را افزایش دهد و اگر این میزان ندارد، می تواند همه ژتونهایش را اعلام کند که به این وضعیت All-in گفته می شود.
در حالتی که دو بازیکن در میز شروع به بالا بردن شرط به طور متناوب کنند، برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق بقیه بازیکنان، این قانون وجود دارد که هر بازیکن نمی تواند در هر دور از بازی، بیش از ۴ بار شرط بسته یا اقدام به بالا بردن شرط کند.

دلپوکر تگزاس هولدم

بازی تگزاس هولدم ، در واقع پدر انواع گوناگون بازی پوکر و رایج ترین آنها میباشد که دارای طرفداران بیشماری است. اگر شما تا به حال در تلویزیون بازی پوکر را تماشا کرده باشید ، به احتمال بسیار زیادی آن بازی پوکر از نوع تگزاس هولدم بوده است. همچنین تگزاس هولدم یکی از آسانترین و راحت ترین نوع بازی پوکر برای شروع میباشد. با یاد گرفتن چند قانون کلی شامل دانستن جدول امتیاز بندی و اینکه کدام دست شما را برنده میکند شما آماده بازی هستید. اما همیشه به یاد دشته باشید که مانند همه بازی های جالب ، تگزاس هولدم انتخاب مناسب و راحتی است ، اما کسب مهارت و مستر شدن در آن کاری است بس دشوار. شما تنها با دانستن قوانین بازی موفق به برنده شدن بازی نخواهید شد. صــبر ، تجربه ، آگاهی و علم در این بازی از عوامل کلیدی برای برنده شدن در این بازی به شمار میرود. در این قسمت شما دسترسی به پایگاه ارزشمندی از نکات آموزشی دارید. پس همیشه به خاطر بسپارید : همیشه برای کسب تجربه بازی کنید و یاد بگیرید. موفق باشید. در آموزش زیر سعی بر استفاده از اصطلاحات رایج بازی پوکر به زبان لاتین شده است تا شما نیز با آنها آشنا تر شوید. در بیشتر مواقع استفاده از کلمات برگردانده شده به زبان فارسی ، درک آن را کمی دشوار میکند. در ادامه مراحل این بازی را آموزش می دهیم.

هدف کلی بازی
در بازی تگزاس هولدم شما سعی بر درست کردن بهترین پنج ورق بازی از میان هفت ورق موجود در طول بازی را دارید. برای شروع دو ورق یا برگ بازی به شما داده میشود که شما آنها را پیش خود نگه میدارید. دیگر پنچ ورق باقی مانده ورق های مشترک برای همه بازی کنان میباشد که به صورت رو باز بر روی میز قرار خواهد گرفت.

شرط بندی بعد از پخش کردن ورق ها
بعد از اینکه ورق ها بین بازیکنان پخش شد ، با توجه به اینکه شما چگونه پتانسیل ساخت یک دست خوب را میبینید ، شما قادر به سوزاند دست خود ( Fold ) , قبول کردن ( Call ) و یا شرط بندی ( Bet ) هستید. بازی از کسی که سمت چپ “ Big Blind” نشسته است شروع میشود. بعد از اینکه ورق ها پخش شد ، حداقل کاری که شما میتوانید بکنید این است که شرط روی زمین را call کنید یا دست خودتان را بسوزانید و fold کنید. شما نمی توانید در این مرحله پاس و یا ( Check ) دهید چراکه طبیعتا اشخاصی که blind های خودشان را آمده اند ، به موازات آن در بازی شرط بندی نیز انجام داده اند. بازی به دور میز به صورت ساعتگرد می چرخد تا زمانی که نوبت برای Call یا Bet و یا Fold به همه بازیکنان برسد. اگر تا آن زمان کسی در بازی شرط بندی ( Bet ) انجام ندهد و همه به اندازه شرط Big Blind به طور مساوی شرط بسته باشند ، از آن پس شما قادر به Check دادن و یا بالاتر بردن شرط ( Raise ) میباشید. در بازی هایی که محدودیت وجود دارد و به اصلاح به آنها Limit گفته میشود ، در هر دور از بازی ، بازیکنان تنها مجاز به سه یا چهار بار Raise کردن میباشند. اما در بازی No limit و یا بدون محدودیت ، شرط بندی و Raise کردن ادامه پیدا میکند تا زمانی که شخص حداکثر Raise بازی را پاسخگو باشد ( یعنی به اصطلاح Call کند ) و یا تمام چیپ های بازی خود ( Chips ) را وارد بازی کند که در آن صورت پول روی زمین ( Pot ) به دو قسمت جداگانه برای پوشش دادن بیشترین شرط تقسیم میشود.

Flop
بعد از اینکه شرط بندی در اول بازی به اتمام رسید ، نوبت به رو کردن ورق های باقی مانده میرسد. مرحله اول که Flop نام دارد با رو کردن سه ورق از پنج ورق باقی مانده به طور رو باز در وسط میز آغاز میشود. بازیکنان میتوانند با این ورق های مشترک که به آنها Community Cards نیز گفته میشود شروع به ساخت بهترین پنچ ورق خود کنند. حالا وقت آن رسیده تا با دیده شدن ورق های جدید و بوجود آمدن پتانسیل های احتمالی برای ساخت بهترین پنج ورق بازی ، دوره جدیدی از شرط بندی را آغاز کنیم. اینبار بازی از کسی که سمت چپ Dealer نشسته بدون توجه به اینکه خود Dealer در بازی همچنان فعال است یا خیر ، آغاز میشود. شخص سمت چپ بازی اولین حرکت بازی را انجام میدهد و اگر Raise کرد ، دیگر بازیکنان مانند مرحله قبل از Flop باید عکس العمل نشان دهند.

Turn and River
مرحله دوم : Turn
در این مرحله نیز برگ چهارم از پنج برگ باقیمانده رو میشود و باز شرایط جدیدی را برای ساخت بهترین پنج برگ بازی بوجود می آورد. مانند مرحله اول ، به همه بازیکنان فرصت داده میشود تا حرکت خود را انجام دهند.

مرحله سوم : River
در حال حاضر چهار کارت از ورق های Community در وسط میز قرار گرفته و حال نوبت به آخرین و پنجمین ورق میرسد. در این مرحله بازیکنان کاملا میتوانند بهترین پنج ورق بازی خود را انتخاب کنند و بررسی کنند که آیا میتوانند دست های رقبای خود را شکست دهند یا خیر. این دست آخرین موقعیت برای شرط بندی نیز میباشد.

Showdown
و حالا وقت آن رسیده که شما نیز دو ورق خود را که در اول بازی دریافت کردید رو کنید و ببینید از کل هفت ورق موجود در زمین برای هرکس ( دو ورق خودتان به علاوه پنج ورق زمین ) چه کسی از میان بازیکنان مانده ، بهترین پنج ورق بازی را دارا میباشد و Pot را برنده میشود. با شروع از کسی که آخرین شرط بندی بازی را انجام داده ، به صورت ساعتگرد آغاز به دیدن ورق ها میکنید. بازیکنانی که میدانند بازنده هستند این اینتخاب را دارند تا ورق های خودشان را نشان بقیه ندهند که به این حرکت به اصطلاح “ Mucking” میگویند. اما شخصی که آخرین شرط بندی را انجام داده ( و اولین کسی نیز هست که ورق هایش را رو میکند ) همیشه باید ورق هایش را نشان دهد..