0هفته0روز0ساعت0دقیقه0ثانیه

میز های  ۱۰۰۰/۵۰۰ و ۱۰۰۰/۲۰۰۰

Most Hand Race

Rank Player Required Points Prize
2020-11-30 00:00:00
----
2020-12-06 23:59:59

میز های ۲۰۰۰/۴۰۰۰ تا ۳۰۰۰/۶۰۰۰

Most Hand Race

Rank Player Required Points Prize
2020-11-30 00:00:00
----
2020-12-06 23:59:59

میز های SmallBlind استک ۵۰۰۰ به بالا

Most Hand Race

Rank Player Required Points Prize
2020-11-30 00:00:00
----
2020-12-06 23:59:59

required* به معنی تعداد دست هایی هست که برای دریافت جایزه بایستی بازی شده باشه

Point * تعداد دست های محاسبه شده که فلاپ را دیده  و امتیاز ساخته باشد.

prize* جایزه ها با حذف ۴ صفر و به هزار تومان نوشته شده به طور مثلا ۱۰۰۰ به معنی ۱ میلیون تومان می باشد.

تذکر:

در صورت بازی با ۲ اکانت  و یا بازی به صورت تیمی روی میز ها به هدف دستیبانی به تعداد دست ها تقلب و تعداد دست ها ملاک عمل قرار نخواهد گرفت و بازیکن از جدول رنکینگ حذف خواهد شد.